Aleksander Frejszmidt podarował $15,000

Mon, Oct 21, 2013

Archiwum

W środę 2 października 2013 r., podczas zebrania Komitetu, inż. Stefan Głogowski i jego matka, pani Barbara Głogowska, przekazali na ręce Macieja Zaremby, przewodniczącego Komitetu, dar pochodzący ze spadku po inż. Aleksandrze Frejszmidtcie. Inż. Głogowski, założyciel i prezes Glogowski Consultants Inc. (GCI), jest wykonawcą ostatniej woli zmarłego. Pani Barbara Głogowska jest od 1939 r. zasłużoną dla Polonii inicjatorką szkół języka polskiego.

Goście wyrazili swoje uznanie i poparcie dla prężnej działalności programu polonistycznego oraz dla jego ambitnych planów na przyszłość zaprezentowanych przez prof. Tamarę Trojanowską i prof. Piotra Kajaka.

Inż. Aleksander Frejszmidt, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, łączył karierę zawodową z wielkim zamiłowaniem do historii i kultury polskiej. Duża część jego bogatego księgozbioru została przekazana bibliotece Uniwersytetu Torontońskiego. To przy tej okazji prof. Trojanowska poznała inż. Frajszmidta w domu Stefana Głogowskiego. Zapis testamentowy inż. Aleksandra Frajszmidta może być inspirującym przykładem dla innych potencjalnych ofiarodawców na rzecz polonistyki na Uniwersytecie Torontońskim.

Aleksander Frejszmidt

(7 kwietnia 1930 – 27 sierpienia 2012)

 

Biografia Aleksandra Frejszmidta

Aleksander Frejszmidt przybył do Kanady wraz z matką, jako nastolatek po kilku latach powojennej tułaczki w Polsce. Bezustanne przenoszenie się z wioski do wioski, w których często korzystali z opieki lokalnych księży, spowodowane było koniecznością ukrywania się przed reżimem komunistycznym w związku z pozostaniem w Londynie ojca Aleksandra Frejszmidta, zawodowego oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w stopniu majora. Obydwojgu udało się uciec z Polski w węglarce. Po wielu perypetiach połączyli się z ojcem i cała rodzina przeniosła się do Granby w Quebec.

Aleksander ukończył wydział budownictwa i uzyskał dyplom wykwalifikowanego inżyniera. Po przeprowadzce do Toronto pracował najpierw w TTC, a później w Toronto Hydro, skąd przeszedł na emeryturę. Nigdy nie zapomniał o swoich polskich korzeniach. Był zapalonym czytelnikiem książek poświęconych historii Polski w XX wieku oraz architekturze i kulturze. Utworzyły one imponujący księgozbiór liczący ponad 2000 woluminów. O ich randze świadczy fakt, że 600 pozycji biblioteka Uniwersytetu Torontońskiego wybrała do swoich zbiorów. Inne rozdzielono do bibliotek w polonijnych organizacjach, takich jak Copernicus Lodge.

Aleksander Frejszmidt i jego rodzina zawsze bronili polskiej racji stanu, szczególnie w latach komunistycznej opresji. Byli dożywotnimi członkami i darczyńcami Polskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Yorku, instytucji, która powstała by przeciwstawiać się propagandzie nazistowskiej w Ameryce w czasie wojny. Oprócz pomocy finansowej inż. Frejszmidt przekazał Instytutowi Piłsudskiego dokumenty wojskowe swego ojca wraz z jego mundurem i bardzo dokładnymi pamiętnikami. W opinii Instytutu Piłsudskiego pamiętniki te są cennym źródłem szczegółów życia zawodowego żołnierza służącego w armii carskiej, później w armii polskiej pod wodzą Józefa Piłsudskiego, a następnie w czasie drugiej wojny światowej, jako łącznik z armią brytyjską.
W czasie ostatnich piętnastu lat swego życia Aleksander Frejszmidt był stałym towarzyszem pani Barbary Głogowskiej i wraz z nią aktywnie uczestniczył w wielu społecznych i kulturalnych organizacjach polonijnych.

Życzeniem Aleksandra Frejszmidta było, aby jego pasja dla sztuki i historii polskiej wyrażona została po jego śmierci darowizną spadkową, która pomoże utrzymać i rozwinąć studia nad literaturą i językiem polskim na Uniwersytecie Torontońskim.

Naciśnij na zdięcie żeby zobaczyć większe.

 

Barbara i Stefan Glogowscy

Wręczenie czeku przez Barbare Glogowską. Stoją od lewej: Maciej Zaremba, prof. Janusz Brzozowski, Stefan Glogowski, Christine Erikson, Irena Kremblewska, Maria Swietorzecka, Andrzej Derkowski.
Siedzą: Barbara Glogowska i Jesse Flis.

Prof. Tamara Trojanowska i prof. Piotr Kajak

Goście na zebraniu z Maciejem Zarembą

This post was written by:

- who has written 11 posts on Komitet Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim.


Contact the author

Comments are closed.