Dar Kręgu Starszoharcerskiego “Tatry”

Sat, Nov 15, 2014

Archiwum

Tatry_cover-2A

W czwartek, 16 października 2014 roku, podczas przyjęcia w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Krąg Starszoharcerski „Tatry” przekazał prof. Tamarze Trojanowskiej, kierującej polonistyką na Uniwersytecie Torontońskim, donację o wartości 5 550 dolarów. Fundusze te przeznaczone są na wsparcie i rozwój zaawansowanych kursów języka polskiego. Spotkanie zorganizował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej i Komitet Kongresu Polonii Kanadyjskiej Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim.

Krąg Starszoharcerski „Tatry” to grupa ludzi, którzy po tułaczce ciężkich lat wojennych emigrowali do Kanady w latach 1947-56, aby szukać tu możliwości pracy i założyć rodziny. Większość opuściła kraj ojczysty jako dzieci, wywieziona na Syberię, do Kazachstanu lub do Niemiec. Była to grupa młodzieży wychowana w duchu patriotycznym i religijnym, która wstąpiła do harcerstwa jeszcze w Polsce niepodległej lub już na wygnaniu na Środkowym Wschodzie, w Afryce, Indiach, Niemczech, bądź w Anglii. Krąg „Tatry” jest jednostką Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, organizacji młodzieżowej, która zrzesza również koedukacyjne grupy dorosłych – byłych harcerzy i harcerek, nadal pozostających w tej organizacji. Obecnie Krąg ma 29 członków.

„Tatry” ofiarowały 800 dolarów ze wspólnej kasy Kręgu, natomiast pozostałe 4 750 dolarów podarowane zostało przez obecnych i byłych członków Kręgu i ich dzieci: Tomira Bałuta, Grażynę i Janusza Brzozowskich, Michała Brzozowskiego i Janet Cann, Andrzeja Derkowskiego, Halinę i Jerzego Grodeckich, Krystynę Grodecką, Ryszarda Grodeckiego, Andrzeja i Danutę Haucków, Marię i Jana Krasnodębskich, Janinę Ołowiecką, Stanisławę Ołowiecką, Zofię Podkowińską, Anielę i Oresta Rużyckich, Leontynę Szmelter, Marię Więckowską, Bogdana i Irmę Włodarczyków, Józefa i Teresę Zankowicz oraz anonimowego członka Kręgu.

Krąg „Tatry” ma nadzieję, że ten znaczący datek, przekazany przez małą grupę emerytów, zainspiruje inne środowiska polonijne do przeprowadzenia podobnych kampanii na rzecz kursów języka polskiego na Uniwersytecie Torontońskim, które utrzymywane są ze społecznych funduszy zbieranych przez Komitet KPK Wspierania Studiów Polskich na tym uniwersytecie.

 

Zapraszmy obejrzyć fotografie z przyjęcia: Zdjęcia można powiękrzyć.

 

IMG_0971W

Konsul Generalny Grzegorz Morawski wita gości.

IMG_0973W

Mistrz ceremonii Prof. Janusz Brzozowski jest członkiem Kręgu i Komitetu Wspierania Studiów Polskich na U of T.

IMG_0974W

Jerzy Grodecki przedstawił historję Kręgu.

IMG_0981W

Prof. Trojanowska opisała program Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim.

 

IMG_0979W

Ewa Mahut, kierowniczka Kręgu “Tatry”, wręcza czek Prof. Tamarze Trojanowskiej.

This post was written by:

- who has written 11 posts on Komitet Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim.


Contact the author

Comments are closed.