Dar Stowarzyszenia im. Marie Curie Skłodowskiej

Sat, Nov 18, 2017

Archiwum

Na jubileuszowym balu Stowarzyszenia Marie Curie Skłodowskiej z okazji sześćdziesięciolecia istnienia, Prezez Stowarzyszenia pani Alina Brown przekazała czek na kwotę 20 000 dolarów skarbnikowi Komitetu, panu Maciejowi Zarembie. Stowarzyszenie szczodrze wspierało studia języka i literatury polskiej na Uniwesytecie Torontońskim przez wiele lat, na łączną kwotę 25 000 dolarów. Niestety, to był ostatni bal Stowarzyszenia.

W ciągu swojej sześćdziesiętoletniej dziłalności Stowarzyszenie wspierało wiele celów charytatywnych. Między innymi, utworzyło fundusz w wysokości 200 000 dolarów z którego wpłcane są stypendia na Uniwersytecie Torontońskim dla kobiet studiujących na wydziałach inżynierii i nauki ścisłej.

 

Alina Brown, prezes, z Maciejem Zarembą

List oświadczający dar

This post was written by:

- who has written 11 posts on Komitet Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim.


Contact the author

Comments are closed.