Aktualne potrzeby

O ile Katedra Historii Polski na Wydziale Historii zawdzięcza swoje istnienie Polonii, to etat polonisty na Wydziale Slawistyki nadal opłacany jest przez uniwersytet. Uniwersytet nie zapewnia już jednak funduszy na kursy językowe. Polonistyka oferuje je na trzech poziomach zaawansowania i wszystkie opłacane są przez naszą wspólnotę. Dwa z nich finansowane są przez odsetki z zebranego przed dziesięciu laty funduszu wieczystego Słaby-Ungar, ale przyszłość trzeciego, zaawansowanego kursu języka polskiego, zależy od dalszego zaangażowania Polonii. Polonistyka nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wiele innych społeczności wspiera podobne programy uniwersyteckie.

Koszt rocznego kursu zaawansowanego języka wynosi obecnie około 20 tysięcy dolarów. Zbieramy około 10 tysięcy dolarów rocznie. Donacje te są dodawane do funduszu wieczystego który ma na celu jak najszybsze zapewnienie stałego finansowania tego kursu. Przekroczyliśmy już nasz pierwotny cel i do roku 2018 zebraliśmy ponad 290 tysięcy dolarów. Można więc pożytkować odsetki by wspomagać trzeci kurs, choć w obecnej sytuacji ekonomicznej jest to skromna suma. Naszym dalekosiężnym celem jest zebranie dostateczną sumę by dochód z funduszu wieczystego zapewnił kontynuację działalności polonistyki w jej obecnym, pełnym kształcie, obejmującym zarówno licencjat, jak i studia podyplomowe.

W roku 2010, by uczcić pamięć swojego ojca, Borys Wrzesnewskyj założył fundusz jego imienia i podarował na rzecz polonistyki 35 tysięcy dolarów.

W roku 2014 fundacja Adama Mickiewicza zobowiązala złożyć w okresie pięciu lat dar 25 000 dolarów na rzecz polonistyki.

W kwietniu 2016 roku organizacja Weteranów Drugiego Korpusu Polskiego złożyła dar 50 000 dolarów stwarzając fundusz w imieniu organizacji.

Dochód z tych funduszów jest przekazywany na potrzeby zaawansowanego kursu języka polskiego. Zobacz fotografie i więcej informacji – Wydarzenia.

Apelujemy do całej Polonii o całoroczne, hojne wspieranie naszych działań na rzecz polonistyki torontońskiej (www.utoronto.ca/slavic/polish) oraz na rzecz studentów studiujących język polski, polską literaturę i kulturę na Uniwersytecie Torontońskim.