Zbiórka Coroczna

Przy końcu każdego roku apelujemy do Polonii o donacje. Przeciętny dochód z takiej akcji wynosi około 15 tysięcy dolarów. Część tej sumy musi pokryć bierzące koszty prowadzenia programu polonistyki, pozostała wpłacana jest na fundusz wieczysty.

Uniwersytet Torontoński proponuje wiele różnych form darowizn (np. oprócz datków pieniężnych, można też zrobić zapis testamentowy). By uzyskać dalsze informacje, prosimy odwiedzić stronę internetową uniwersytetu: “Giving” at U of T.

Przykładem naszej akcji, może być tekst apelu wysłany w tym roku:
Apel 2018