Dar Stowarzyszenia im. Marie Curie Skłodowskiej

Sat, Nov 18, 2017

Comments Off on Dar Stowarzyszenia im. Marie Curie Skłodowskiej

Na jubileuszowym balu Stowarzyszenia Marie Curie Skłodowskiej z okazji sześćdziesięciolecia istnienia, Prezez Stowarzyszenia pani Alina Brown przekazała czek na kwotę 20 000 dolarów skarbnikowi Komitetu, panu Maciejowi Zarembie. Stowarzyszenie szczodrze wspierało studia języka i literatury polskiej na Uniwesytecie Torontońskim przez wiele lat, na łączną kwotę 25 000 dolarów. Niestety, to był ostatni bal Stowarzyszenia.

W ciągu swojej sześćdziesiętoletniej dziłalności Stowarzyszenie wspierało wiele celów charytatywnych. Między innymi, utworzyło fundusz w wysokości 200 000 dolarów z którego wpłcane są stypendia na Uniwersytecie Torontońskim dla kobiet studiujących na wydziałach inżynierii i nauki ścisłej.

 

Alina Brown, prezes, z Maciejem Zarembą

List oświadczający dar

Continue reading...

Dar 50 000 dolarów weteranów 2go Korpusu Polskiego

Mon, May 16, 2016

Comments Off on Dar 50 000 dolarów weteranów 2go Korpusu Polskiego

29 kwietnia 2016 roku, w St. Michael’s College na Uniwersytecie Torontońskim, odbyło się przyjęcie, zorganizowane przez profesor Tamarę Trojanowską i Komitet Wspierania Studiów Polskich, z okazji wręczenia czeku na sumę 50 000 dolarów przez Organizację Weteranów 2. Korpusu Polskiego 8. Armii Brytyjskiej. Dar ten został przeznaczony na utworzenie funduszu wieczystego na potrzeby zaawansowanego kursu języka polskiego na polonistyce torontońskiej.

W swoim przemówieniu profesor Trojanowska powiedziała między innymi:
„Z radością witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu, by uczcić Organizację Weteranów 2 Korpusu Polskiego 8 Armii Bryrtyjskiej, żołnierzy, których niezwykła odyseja prowadziła ze stalinowskich gułagów przez Bliski Wschód na pole bitew o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Cztery pokolenia zawdzięczają pokój, wolność i dobrobyt tym żołnierzom a także ich towarzyszom broni, którzy zginęli na frontach II wojny światowej oraz odeszli już na wieczny spoczynek. Dzisiaj do tych powszechnych darów dodają oni jeszcze jeden, lokalny – swoją pomoc i wsparcie dla polonistyki na Uniwersytecie Torontońskim.

Nasza polonistyka jest unikalnym programem w Kanadzie i jednym z najlepszych w Ameryce Północnej, mimo, że niejednokrotnie konkuruje z w pełni ufundowanymi katedrami i centrami w Stanach Zjednoczonych. Naszą misję rozumiemy szeroko. Edukacja bowiem to nie tylko bogata oferta kursów na poziomie licenjatu oraz podyplomowym i najnowsze metody nauczania języka, literatury i kultury, ale także organizowane przez nas wykłady gościnne, pokazy filmowe, spotkania integracyjne oraz wspólne wyprawy do najciekawszych intelektualnie i kulturowo miejsc w Toronto. Wykształciliśmy już jedenastu magistrów; czterech doktorów napisało swoje prace pod moim kierunkiem a kolejni pracują nad doktoratami.

Możemy zaoferować tak bogaty program tylko dlatego, że wspierają nas nasi sympatycy. Wielu z naszych darczyńców jest dziś na tej sali, dlatego chciałabym skorzystać z tak miłej okazji i podziękować im za ich dobra wolę, szczodre serce i dalekowzroczność. Komitet Wspierania Studiów Polskich na UofT od wielu lat organizuje społeczne zbiórki funduszy na polonistykę. Serdecznie dziękuję jego członkom za ich ofiarną i owocną pracę a donatorom za długoletnie wsparcie. Wielu hojnych ludzi sprawiło, że polonistyka torontońska nie tylko działa, ale także może się rozwijać.”

Przewodniczący Komitetu, Maciej Zaremba, streścił w swoim wystąpieniu dotychczasowe działania Komitetu. Dziękując weteranom za ich dar, podkreślił, że przyczyni się on w dużej mierze do osiągnięcia wyznaczonego na 350 000 dolarów celu zbiórek funduszy.

Przewodniczący Organizacji Weteranów 2. Polskiego Korpusu 8. Armii Brytyjskiej, Pan Stefan Podsiadło, przypomniał inne cele charytatywne swojej organizacji, między innymi Park im. Ignacego Paderewskiego i wyraził zadowolenie z decyzji przekazania kolejnego daru na potrzeby nauki polskiej w Toronto.

(Kliknij na zdjęciu by powiękrzyć.)

 

Polish-8A

M. Zaremba, Prof. Trojanowska i Pan Podsiadło.

Polish-7A

Publiczność słucha

Polish-6A

Grupa weteranów

Polish-13A

Pan Podsiadło przy mikrofonie.

Continue reading...

Odznaczenie przewodniczącego Komitetu

Sat, Dec 5, 2015

Comments Off on Odznaczenie przewodniczącego Komitetu

Dnia 13 listopada 2015 r. podczas przyjęcia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, odznaczonych zostało sześciu działaczy Polonii Kanadyjskiej między nimi Pana Macieja Zarembę Złotym Krzyżem Zasługi.

Pan Zaremba pracuje przez ponad jedenaście lat jako przewodniczący Komitetu Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim a przed tym był członkiem Stowarzyszenia Techników Polskich w Kanadzie i był prezesem oddziałów Sarnia i Toronto i prezesem Stowarzyszenia na Kanadę.

Konsul Generalny Grzegorz Morawski z Maciejm Zarembą.

Konsul Generalny Grzegorz Morawski z Maciejem Zarembą.

Continue reading...

Dar Kręgu Starszoharcerskiego “Tatry”

Sat, Nov 15, 2014

Comments Off on Dar Kręgu Starszoharcerskiego “Tatry”

Tatry_cover-2A

W czwartek, 16 października 2014 roku, podczas przyjęcia w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Krąg Starszoharcerski „Tatry” przekazał prof. Tamarze Trojanowskiej, kierującej polonistyką na Uniwersytecie Torontońskim, donację o wartości 5 550 dolarów. Fundusze te przeznaczone są na wsparcie i rozwój zaawansowanych kursów języka polskiego. Spotkanie zorganizował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej i Komitet Kongresu Polonii Kanadyjskiej Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim.

Krąg Starszoharcerski „Tatry” to grupa ludzi, którzy po tułaczce ciężkich lat wojennych emigrowali do Kanady w latach 1947-56, aby szukać tu możliwości pracy i założyć rodziny. Większość opuściła kraj ojczysty jako dzieci, wywieziona na Syberię, do Kazachstanu lub do Niemiec. Była to grupa młodzieży wychowana w duchu patriotycznym i religijnym, która wstąpiła do harcerstwa jeszcze w Polsce niepodległej lub już na wygnaniu na Środkowym Wschodzie, w Afryce, Indiach, Niemczech, bądź w Anglii. Krąg „Tatry” jest jednostką Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, organizacji młodzieżowej, która zrzesza również koedukacyjne grupy dorosłych – byłych harcerzy i harcerek, nadal pozostających w tej organizacji. Obecnie Krąg ma 29 członków.

„Tatry” ofiarowały 800 dolarów ze wspólnej kasy Kręgu, natomiast pozostałe 4 750 dolarów podarowane zostało przez obecnych i byłych członków Kręgu i ich dzieci: Tomira Bałuta, Grażynę i Janusza Brzozowskich, Michała Brzozowskiego i Janet Cann, Andrzeja Derkowskiego, Halinę i Jerzego Grodeckich, Krystynę Grodecką, Ryszarda Grodeckiego, Andrzeja i Danutę Haucków, Marię i Jana Krasnodębskich, Janinę Ołowiecką, Stanisławę Ołowiecką, Zofię Podkowińską, Anielę i Oresta Rużyckich, Leontynę Szmelter, Marię Więckowską, Bogdana i Irmę Włodarczyków, Józefa i Teresę Zankowicz oraz anonimowego członka Kręgu.

Krąg „Tatry” ma nadzieję, że ten znaczący datek, przekazany przez małą grupę emerytów, zainspiruje inne środowiska polonijne do przeprowadzenia podobnych kampanii na rzecz kursów języka polskiego na Uniwersytecie Torontońskim, które utrzymywane są ze społecznych funduszy zbieranych przez Komitet KPK Wspierania Studiów Polskich na tym uniwersytecie.

 

Zapraszmy obejrzyć fotografie z przyjęcia: Zdjęcia można powiękrzyć.

 

IMG_0971W

Konsul Generalny Grzegorz Morawski wita gości.

IMG_0973W

Mistrz ceremonii Prof. Janusz Brzozowski jest członkiem Kręgu i Komitetu Wspierania Studiów Polskich na U of T.

IMG_0974W

Jerzy Grodecki przedstawił historję Kręgu.

IMG_0981W

Prof. Trojanowska opisała program Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim.

 

IMG_0979W

Ewa Mahut, kierowniczka Kręgu “Tatry”, wręcza czek Prof. Tamarze Trojanowskiej.

Continue reading...

Dar Studentów po raz trzeci

Sat, Nov 1, 2014

Comments Off on Dar Studentów po raz trzeci

Studenci ze Stowarzyszenia Studentów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim już po raz trzeci przekazali fundusze zebrane przez Stowarzyszenie na rzecz polonistyki. 15go października 2014 roku wręczyli prof. Tamarze Trojanowskiej czek w sumie 1 200 dolarów i mają zamiar zebrać 10 000 dolarów do roku 2016. Więcej informacji o Stowarzyszeniu Studentów Polskich można nabyć w sekcji “kontakty” w tej witrynie.

Student contrW

Paula Poniatowska, Prof. Tamara Trojanowska, Agatha Mycek, prezydent PSA, Prof. Donna Orwin i Nathaniel Tang

Spring SoireeW

Afisz na Spring Soiree.

Continue reading...

Dar Ewy Stachniak

Sat, May 17, 2014

Comments Off on Dar Ewy Stachniak

25 kwietnia 2014 w St. Michael’s College torontońska polonistyka oraz Komitet Wspierania Studiów Polskich zorganizowali wieczór autorski Ewy Stachniak oraz promocję jej nowej powieści “Cesarzowa nocy” (Empress of the Night). Autorka w szczodrym geście przekazała cały dochód ze sprzedaży swojej książki podczas tego wieczoru na potrzeby polonistyki.

Oto kilka zdjęć z tego wieczoru: Naciśnij zdjęcie, aby je powiększyć.

 

Cover

Prof. Trojanowska przedstawia autorkę.

Pani Ewa odpowiada na pytania.

Sprzedaż książek.

Rozmowa z gośćmi.

Podpisywanie książek.

Continue reading...

Donacja Stowarzyszenia Studentów Polskich przy Uniwersytecie Torontońskim

Tue, Jul 24, 2012

Comments Off on Donacja Stowarzyszenia Studentów Polskich przy Uniwersytecie Torontońskim

30 maja 2012 roku studenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Studentów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim już po raz drugi wręczyli Komitetowi czek na potrzeby polonistyki. Tym razem zebrali 1500 dolarów, organizując ponownie wiosenny koncert “Spring Soiree″. Dziękujemy studentom za ich zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz naszego wspólnego celu.

Proszę nacisnąć na zdjędcia żeby powiękrzyć . . .

Nadia Hosseinzadeh, Nathaniel Tang
i Klaudia Szczupak, studenci Stow.

Prof. T. Trojanowska i Maciej Zaremba
odbierają czek

Prof. Donna Orwin, chair Slavic Stud.
z Prof. Trojanowską

Continue reading...

Spring Soiree 2012 organizowany przez Klub Studentów polskich na U of T

Mon, Mar 5, 2012

Comments Off on Spring Soiree 2012 organizowany przez Klub Studentów polskich na U of T

Klub Studentów polskich na uniwersytecie totontońskim pwtórnie organizuje wieczór tańca i śpiewu, Spring Soiree, z dochodem przeznaczonym na studia języka i literatury polskiej na uniwersytecie totontońskim. Mamy nadzieję że ta impreza będzia miała szerokie poparcie.

Plakat na 2012 Spring Soiree

Plakat na 2012 Spring Soiree

Continue reading...

Dar Borysa Wrzesnewskyjego

Fri, Oct 28, 2011

Comments Off on Dar Borysa Wrzesnewskyjego

W czasie przyjęcia w knsulacie polskim na Lakeshore Ave. W. w Toronto, Borys Wrzesnewskyj, poprzednio poseł do parlamentu kanadyjskiego, złożył donacje w sumie 35.000 dolarów na cel polskich studiów na uniwersytecie torontonskim. Dar ten jest w imieniu jego ojca. Spora liczbz osób polskiego i ukrajinskiego pochodzenia zebrała się z tej okazji. Borys pracuje nad polepszeniu kontaktu między grupami dwóch kraji z których pockodzi.

“Press release” i kilka fotografji z tego wydarzeni są poniżej – proszę nacisnąć żeby pokazać większą wersje:

Press Release

Borys Wrzesnewskyj z
konsulem Markiem Ciesielczukiem

Jesse Flis przedstawia Borysa

Jesse Flis, ambasador polski, His Excellency Zenon Kosiniak-Kamysz, matka Borysa, Pani Wrzesnewskyj, Borys i Prof. Tamara Trojanowska

Prof. Trojanowska pokazuje czek

Continue reading...

Aleksander Frejszmidt podarował $15,000

Mon, Oct 21, 2013

Comments Off on Aleksander Frejszmidt podarował $15,000

W środę 2 października 2013 r., podczas zebrania Komitetu, inż. Stefan Głogowski i jego matka, pani Barbara Głogowska, przekazali na ręce Macieja Zaremby, przewodniczącego Komitetu, dar pochodzący ze spadku po inż. Aleksandrze Frejszmidtcie. Inż. Głogowski, założyciel i prezes Glogowski Consultants Inc. (GCI), jest wykonawcą ostatniej woli zmarłego. Pani Barbara Głogowska jest od 1939 r. zasłużoną dla Polonii inicjatorką szkół języka polskiego.

Goście wyrazili swoje uznanie i poparcie dla prężnej działalności programu polonistycznego oraz dla jego ambitnych planów na przyszłość zaprezentowanych przez prof. Tamarę Trojanowską i prof. Piotra Kajaka.

Inż. Aleksander Frejszmidt, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, łączył karierę zawodową z wielkim zamiłowaniem do historii i kultury polskiej. Duża część jego bogatego księgozbioru została przekazana bibliotece Uniwersytetu Torontońskiego. To przy tej okazji prof. Trojanowska poznała inż. Frajszmidta w domu Stefana Głogowskiego. Zapis testamentowy inż. Aleksandra Frajszmidta może być inspirującym przykładem dla innych potencjalnych ofiarodawców na rzecz polonistyki na Uniwersytecie Torontońskim.

Aleksander Frejszmidt

(7 kwietnia 1930 – 27 sierpienia 2012)

 

Biografia Aleksandra Frejszmidta

Aleksander Frejszmidt przybył do Kanady wraz z matką, jako nastolatek po kilku latach powojennej tułaczki w Polsce. Bezustanne przenoszenie się z wioski do wioski, w których często korzystali z opieki lokalnych księży, spowodowane było koniecznością ukrywania się przed reżimem komunistycznym w związku z pozostaniem w Londynie ojca Aleksandra Frejszmidta, zawodowego oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w stopniu majora. Obydwojgu udało się uciec z Polski w węglarce. Po wielu perypetiach połączyli się z ojcem i cała rodzina przeniosła się do Granby w Quebec.

Aleksander ukończył wydział budownictwa i uzyskał dyplom wykwalifikowanego inżyniera. Po przeprowadzce do Toronto pracował najpierw w TTC, a później w Toronto Hydro, skąd przeszedł na emeryturę. Nigdy nie zapomniał o swoich polskich korzeniach. Był zapalonym czytelnikiem książek poświęconych historii Polski w XX wieku oraz architekturze i kulturze. Utworzyły one imponujący księgozbiór liczący ponad 2000 woluminów. O ich randze świadczy fakt, że 600 pozycji biblioteka Uniwersytetu Torontońskiego wybrała do swoich zbiorów. Inne rozdzielono do bibliotek w polonijnych organizacjach, takich jak Copernicus Lodge.

Aleksander Frejszmidt i jego rodzina zawsze bronili polskiej racji stanu, szczególnie w latach komunistycznej opresji. Byli dożywotnimi członkami i darczyńcami Polskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Yorku, instytucji, która powstała by przeciwstawiać się propagandzie nazistowskiej w Ameryce w czasie wojny. Oprócz pomocy finansowej inż. Frejszmidt przekazał Instytutowi Piłsudskiego dokumenty wojskowe swego ojca wraz z jego mundurem i bardzo dokładnymi pamiętnikami. W opinii Instytutu Piłsudskiego pamiętniki te są cennym źródłem szczegółów życia zawodowego żołnierza służącego w armii carskiej, później w armii polskiej pod wodzą Józefa Piłsudskiego, a następnie w czasie drugiej wojny światowej, jako łącznik z armią brytyjską.
W czasie ostatnich piętnastu lat swego życia Aleksander Frejszmidt był stałym towarzyszem pani Barbary Głogowskiej i wraz z nią aktywnie uczestniczył w wielu społecznych i kulturalnych organizacjach polonijnych.

Życzeniem Aleksandra Frejszmidta było, aby jego pasja dla sztuki i historii polskiej wyrażona została po jego śmierci darowizną spadkową, która pomoże utrzymać i rozwinąć studia nad literaturą i językiem polskim na Uniwersytecie Torontońskim.

Naciśnij na zdięcie żeby zobaczyć większe.

 

Barbara i Stefan Glogowscy

Wręczenie czeku przez Barbare Glogowską. Stoją od lewej: Maciej Zaremba, prof. Janusz Brzozowski, Stefan Glogowski, Christine Erikson, Irena Kremblewska, Maria Swietorzecka, Andrzej Derkowski.
Siedzą: Barbara Glogowska i Jesse Flis.

Prof. Tamara Trojanowska i prof. Piotr Kajak

Goście na zebraniu z Maciejem Zarembą

Continue reading...
Older Entries