Najważniejsi darczyńcy


Na tej stronie zamieszczamy w odwrotnej kolejności chronologicznej informacje na temat kilku najważniejszych darczyńców:

Marie Curie Skłodowska Association

Na jubileuszowym balu Stowarzyszenia Marie Curie Skłodowskiej z okazji sześćdziesięciolecia istnienia w październiku 2017r, Prezez Stowarzyszenia pani Alina Brown przekazała czek Komitetowi na kwotę 20 000 dolarów. Stowarzyszenie szczodrze wspierało studia języka i literatury polskiej na Uniwesytecie Torontońskim przez wiele lat, na łączną kwotę 25 000 dolarów.

Więcej informacji i zdjęcia można znaleźć tutaj.

 

Spadek Florentyny Sobanskiej

W czerwcu 2017go roku komitet dostał 20 000 w spadku po Florentynie Sobanskiej.

 

Drógi Korpus Polski Ósmej Armii Brytyjskiej

W kwietniu 2016go roku Prezes Organizacji, pan Stefan Podsiadło, wręczył czek na sumę 50 000 dolarów. Dar ten został przeznaczony na utworzenie funduszu wieczystego na potrzeby zaawansowanego kursu języka polskiego na polonistyce torontońskiej. Więcej informacji i zdjęcia z tego spotkania można znaleźć tutaj.

 

Krąg Starszoharcerski „Tatry”

Krąg Starszoharcerski „Tatry” złożył donację o wartości 5.550 dolarów w październiku 2014 roku. Fundusz został zebrany przez członków Kręgu i ich rodziny. Dodatkowe informacje i zdjęcia z uroczystości w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto można znaleźć
tutaj.

Historię Starszoharcerskiego Kręgu „Tatry” można zobaczyć po kliknięciu tutaj.

Fundacja im. Adama Mickiewicza

Fundacja im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Toronto zobowiązała się przekać 25.000 dolarów na Program Polonistyki w okresie trzech lat. Pierwsza donacja w wysokości 10.000 dolarów została wpłacona w październiku 2014 roku.

Stowarzyszenie Polskich Studentów na Uniwersytecie Torontońskim

SPS zorganizowało szereg imprez, z których dochód został przekazany na wspieranie Programu Polonistyki. Ostatnia impreza odbyła się jesienią 2014 roku. 18 października 2014 roku studenci przekazali donację w wysokości 1.500 dolarów, co powiększyło sumę od pierwszej imprezy w 2010 roku do ponad 6.900 dolarów. Celem studentów jest zebranie 10.000 dolarów. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz zobaczyć zdjęcia, kliknij na kolejne daty: 2014 r, 2012 r, i 2010 r.

Spadek po Aleksandrze Frejszmidt

Na posiedzeniu Komitetu w październiku 2013, Barbara i Stefan Głogowscy przekazali czek na 15.000 dolarów. Był to zapis Alexandra Frejszmidt na Program Polonistyki. Życiorys Pana Frejszmidt i kilka zdjęć można zobaczyć za pośrednictwem tego łącznika.

Borys Wrzesnewskyj

W 2011 roku Borys Wrzesnewskyj założył fundusz na cześć jego ojca, Romana, i złożył dar w wysokości 35.000 dolarów. Przyjęcie odbyło się w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Więcej informacji, zdjęcia i informacje prasowe z tego spotkania można znaleźć tutaj.

Charytatywna Fundacja Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Charytatywna Fundacja Kongresu Polonii Kanadyjskiej w 2011 roku przekazała 35.000 dolarów na Program Polonistyki. Ten dar powiększył sumy wpłacone w poprzednich latach. Więcej informacji o Fundacji Charytatywnej można znaleźć na tej stronie.

Ungar-Slaby Fundusz na Program Języka i Literatury Polskiej

Irena Ungar i Henry Slaby razem założyli Ungar-Slaby Fundusz i złożyli 500.000 dolarów. Dochody z tej bardzo hojnej sumy pokrywają koszta pierwszych dwóch poziomów kursów Języka Polskiego. Więcej informacji o fundatorach można znaleźć na tej stronie.

Katedra Historii Polski im. Konstantego Reynerta

Stanisław Orłowski, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, w 1988 roku rozpoczął kampanię zbierania funduszy na kontynuowanie wykładów historii Polski na Uniwersytecie Torontońskim. Około 500.000 dolarów zostało zebranych od społeczności polskiej. Dopiero zapis kolejnych 500.000 dolarów przez Konstantego Reynert-Smigielskiego doprowadził do utworzenia Katedry Studiów Polskich, nazwanej później Katedrą Historii Polski im. Konstantego Reynerta. Więcej informacji na ten temat jest na naszej witrynie internetowej.