Komitet

Początki działalności Komitetu sięgają 1988 roku. Powołany wówczas przez Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK), komitet rozpoczął zbiórkę pieniędzy, by zapobiec likwidacji kursów historii Polski na Uniwersytecie Torontońskim. W roku 1994 komitet zapewnił profesurę, a w 1995, dzięki darowiźnie Konstantego Reynerta, Katedrę Historii Polski jego imienia (The Konstanty Reynert Chair of Polish Studies), którą objął profesor Piotr Wróbel. Polonistyka istnieje na uniwersytecie od lat 60. ubiegłego wieku. W 1998 roku, po odejściu profesora Louisa Iribarna na emeryturę, etat polonistyczny objęła profesor Tamara Trojanowska.

Misją Komitetu Wspierania Studiów Polskich na Uniwersytecie Torontońskim jest zbieranie funduszy na rozwój studiów polskich na tej uczelni. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie finasowania dla zaawansowanego (trzeciego) kursu języka polskiego. Pieniądze na pozostałe dwa kursy zapewnia istniejący od dziesięciu lat fundusz wieczysty Słaby-Ungar, ale trzeci kurs jest w tej chwili finansowany z roku na rok. Staramy się zebrać odpowiednią kwotę, która zagwarantuje jego istnienie na uczelni na stałe.

Fundusze zebrane w poprzednich latach były pożytkowane na następujące cele

  • długoterminowe wspieranie studiów polskich na Uniwersytecie Torontońskim,
  • sponsorowanie wykładów profesorów polonistyki i historii Polski dla środowisk pozaakademickich w Toronto i w innych miastach Kanady, a także wykładów organizowanych przez tych profesorów na Uniwersytecie Torontońskim,
  • sponsorowanie wybitnych studentów w ich aspiracjach zawodowych i pracach naukowych.

Obecnie zbierane fundusze przeznaczone są wyłącznie na utrzymanie kursów języka polskiego.

Dalsze informacje można znależć pod hasłem „Aktualne potrzeby“.

Poprzedni przewodniczący:

Andrzej Derkowski 1989-1996
Stanisław Mamak 1996-1998
+ Jerzy Słubicki 1998-2004
Maciej Zaremba 2004-2017
Christine Erikson 2017-2019
Maciej Zaremba 2019-