Donacje

Gdzie posłać donacje:                                                  lub

Polish Studies Fund 
c/o M. Zaremba
20 Rykert Cres.
Toronto, ON
M4G 2S9
Department of Alumni and Development
University of Toronto
21 King’s College Circle
Toronto, ON
M5S 3G3

 

Prosimy wystawić czek na Polish Studies fund at the University of Toronto. Pokwitowanie podatkowe (Income Tax Receipt) wystawi uniwersytet. Universytet też przyjmuje donacje przes karty kredytowe.

Podajemy kartę ktorą można wydrukować i dołączyć w przesyłce czeku: Karta na donacje

Kwoty przysłane na Uniwersytet będą użyte na cele podane na stronie Misja i Potrzeby, według formalnej umowy zawartej między uniwersytetem a Kongresem Polonii Kanadyjskiej.

Można też złorzyć dar bespośrednio na witrynie uiwersytetu – zobacz Donations to Polish Studies